Ułatwienia dostępu

Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii rekrutuje na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Zakres obowiązków:

 1. udział w pracach komisji przetargowej
 2. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 3. przygotowywanie ogłoszeń i specyfikacji warunków zamówienia oraz ich publikacja
 4. badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
 5. przygotowywanie umów z wybranymi wykonawcami
 6. prowadzenie zapytań ofertowych, poprzez wysyłanie zapytań, przyjmowanie i analizę ofert oraz zawieranie umów z wybranymi wykonawcami
 7. prowadzenie rejestru postępowań
 8. współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień.

Wymagania:

 1. co najmniej 4-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 2. doświadczenie w zamówieniach publicznych, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dostawy, usługi, również zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych – unijnych i krajowych
 3. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, opinii UZP, orzecznictwa KIO
 4. znajomość obsługi platformy zakupowej
 5. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 6. umiejętność przygotowywania analiz oraz interpretacji wymagań określonych w postępowaniach
 7. umiejętność efektywnego planowania pracy i realizacji zadań w terminie
 8. dobra znajomość pakietu MS Office
 9. zdolność do prowadzenia wielu postępowań jednocześnie
 10. inicjatywa, samodzielność, umiejętności negocjacyjne

Termin nadsyłania aplikacji do 16.12.2023r. poprzez stronę https://pracodawcy.pracuj.pl/company/1074120086