Ułatwienia dostępu

SOS – Synergia w Onkologii 2024

11 3

SOS – Synergia w Onkologii 2024

Za nami kolejna, druga już edycja konferencji “SOS Synergia w Onkologii”. Spotkanie z udziałem specjalistów ZCO i zaproszonych prelegentów z innych ośrodków medycznych, skierowane było do kadry medycznej placówek każdego szczebla w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki konferencji mamy szanse na stałe usprawnianie przepływu informacji oraz dzielenie się wiedzą o wytycznych postępowania klinicznego w opiece onkologicznej.

Naszą ideą jest stworzenie na Pomorzu Zachodnim takiego modelu opieki koordynowanej, który pozwoli pacjentom onkologicznym przejść przez cały proces leczenia w zaufaniu, w sposób bezpieczny, terminowy, zapewniający szybki dostęp do usług medycznych adekwatnych do stanu zdrowia. Chcemy, by pacjent czuł się zaopiekowany na każdym etapie leczenia – od momentu postawienia diagnozy, poprzez cały proces leczenia połączony z opieką psychoonkologiczną, rehabilitacją, aż po wieloletnie monitorowanie efektów terapii. Konferencja taka, jak “SOS – synergia w onkologii”, to kolejny krok, który możemy wykonać wspólnie z innymi podmiotami medycznymi, realizując w praktyce modelowy system opieki koordynowanej

Tegoroczny program konferencji obejmował następujące wystąpienia:

 • Inauguracja konferencji – dyr. Adrian Sikorski, lek. med. Małgorzata Talerczyk, mgr Jolanta Dynarska
 • “KSO, KON-Pierś, KON-Jelito – w jakim kierunku zmierza?” lek. med. Małgorzata Talerczyk
 • “Telefon do przyjaciela? Jak stworzyć wsparcie telemedyczne dla pacjenta onkologicznego?” – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 • “Realny wpływ badania histopatologicznego na proces leczenia” – dr hab. n. med. Andrzej Kram
 • “Znaczenie diagnostyki genetycznej w postępowaniu z pacjentem onkologicznym” –
 • “Diagnostyka i leczenie chirurgiczne w terapii nowotworów” – dr n. med. Rafał Uciński
 • “Chemio, imuno, radio terapia w leczeniu nowotworów płuca” – lek. med. Piotr Woźniak
 • “Współpraca onkologa z kardiologiem – kardiotoksyczność nowych terapii”  – dr n. med. Roman Dubiański, lek. med. Waldemar Krysiak
 • “Onkologia nie boli”  – lek. med. Małgorzata Rzechuła
 • “Psychoonkolog – jego rola w procesie zdrowienia” – mgr Martyna Pawlak Modzelewska
 • “Pacjent onkologiczny w POZ w świetle rozwijającej się koordynacji opieki: wspólna przestrzeń dla onkologa i lekarza rodzinnego” – lek. med. Małgorzata Kowalczyk-Kram
 • “Rany onkologiczne u dzieci – trudne przypadki”. Wykład pod patronatem KIKGEL – piel. Irena Gil
 • “Kolejny etap koordynacji: kompleksowa Opieka Pielęgniarska – doświadczenia POZ – wsparcie dla onkologii” – mec. Angelika Milkiewicz-Ławicka

Dziękujemy za liczne przybycie uczestników i udział w konferencji.