Ułatwienia dostępu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie:

fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

 

Wybrano następujące oferty:

 

  1. FIZMED Jarosław Pleśniak, ul. Maciejkowa 20/6, 71-784 Szczecin