Ułatwienia dostępu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii  w zakresie:

 

położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologii w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej.

Wybrano następującą ofertę:

  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Lidia Kaczmarek.