Ułatwienia dostępu

Rekrutujemy na stanowisko farmaceuty

Rekrutujemy na stanowisko farmaceuty

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie rekrutuje na stanowisko farmaceuty w Aptece Szpitalnej. Zakres głównych zadań i obowiązków:

1. Realizowanie zadań Apteki Szpitalnej min. W zakresie Pracowni Cytostatyków i zaopatrzenia Oddziału Onkologii Klinicznej:

– przyjmowanie, kontrola i zatwierdzanie do produkcji zleceń lekarskich na leki cytotoksyczne,

– ścisła współpraca z lekarzami Oddziału Onkologii Klinicznej,

– monitorowanie i walidacja procesu przygotowywania leków cytotoksycznych.

2. Przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy o Wyrobach Medycznych, Ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz rozporządzeń dotyczących aptek i leków refundowanych

3. Prowadzenie niezbędnej do funkcjonowania apteki dokumentacji, sporządzanie ewidencji, sprawozdań itp

4. Udzielanie informacji personelowi medycznemu o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

5. Współudział w racjonalizacji farmakoterapii pacjentów szpitala

6. Współudział w przygotowywaniu załączników asortymentowych do wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy leków, wyrobów medycznych i  innych środków jakimi prowadzi obrót apteka, a także ocena pod względem merytorycznym ofert złożonych w ww postępowaniach

7. Udział w prowadzonych w ZCO badaniach klinicznych

8. Ewidencja przychodów i rozchodów produktów leczniczych zawierających środki z grupy I-N i II-P oraz środki z grupy II-N, III-P, IV-P i I-R, utrzymywanie ich zapasu, wydawanie osobom upoważnionym

Wymagania:

1) dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja;

2) prawo wykonywania zawodu na terenie województwa Zachodniopomorskiego;

3) mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej i pracowni leku jałowego;

4) biegła znajomość języka angielskiego.

CV prosimy wysyłać do 1 października na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl