Ułatwienia dostępu

Rak piersi praktycznie

konf BCU 1 768x354 1 e1695203096941

Rak piersi praktycznie

W  miniony weekend Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zorganizowało konferencję naukową zatytułowaną „Rak piersi praktycznie”. Nieprzypadkowo konferencja odbyła się w październiku – miesiącu walki z rakiem piersi, uznawany na całym świecie za czas poświęcony na wzrost świadomości na temat czynników ryzyka nowotworu. W ten sposób chcieliśmy podkreślić wagę profilaktyki raka piersi oraz przybliżyć sposób leczenia tego najczęściej występującego wśród kobiet nowotworu w naszym wyspecjalizowanym ośrodku, certyfikowanym międzynarodową akredytacją Breast Cancer Unit. Konferencji przewodniczyła dr Małgorzata Talerczyk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w ZCO. Spotkanie otworzył dyrektor ZCO Adrian Sikorski, słowo wstępu wygłosił również wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści ZCO. – Dziękuję wszystkim wykładowcom za aktywny udział w konferencji i przygotowanie prezentacji, które przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie naszego BCU w nowoczesnym wymiarze – mówiła po spotkaniu dr Małgorzata Talerczyk.
wo
dr
program kon