Ułatwienia dostępu

Promieniowanie jonizujące w ZCO

promieniowanie

Promieniowanie jonizujące w ZCO

Zgodnie z art. 32c, pkt 2 Ustawy Prawo Atomowe informujemy, że działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych, nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Oszacowane narażenie nie przekracza dawki 0.1 mSv rocznie. Promieniowanie jonizujące jest wykorzystywane w diagnostyce i terapii pacjentów onkologicznych mi.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziale Klinicznym Radioterapii ZCO.