Ułatwienia dostępu

Profilaktyka dla młodzieży

20240408 120733 edited

Profilaktyka dla młodzieży

Trzy dni z warsztatami profilaktycznymi podczas lekcji, które poprowadziliśmy wspólnie z Regionalną Fundację Walki z Rakiem, spędziła młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. Na zaproszenie dyrekcji szkoły przeszkoliliśmy dziewięć klas w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz samobadania piersi. Do nauki samobadania wykorzystaliśmy fantomy, które zostały zakupione dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadania “Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”.

Szkoły zainteresowane zorganizowaniem warsztatów dla swoich uczniów – prosimy o kontakt mailowy: fundacja@onkologia.szczecin.pl