Ułatwienia dostępu

Poszukujemy pielęgniarki/pielęgniarza

Poszukujemy pielęgniarki/pielęgniarza

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do Oddziału Onkologii Klinicznej do pododdziału pobytu dziennego.

Zakres obowiązków:

 1. przygotowanie pacjenta do hospitalizacji jednodniowej: zapoznanie pacjenta z topografią oddziału, harmonogramem dnia, itp.
 2. stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjenta do pobytu w Pododdziale Pobytu Dziennego
 3. podawanie leków przeciwnowotworowych zgodnie ze zleceniem lekarskim
 4. obserwacja pacjenta w kierunku objawów i działań niepożądanych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym
 5. wykonywanie czynności diagnostycznych i leczniczych zgodnie ze zleceniem lekarskim i posiadanymi kwalifikacjami
 6. wydawanie i ewidencjonowanie w systemie leków przeciwnowotworowych z programu lekowego na zlecenie lekarza
 7. edukacja pacjenta w trakcie hospitalizacji, przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w szpitalu oraz w domu
 8. przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki pielęgniarskiej
 9. wprowadzanie danych medycznych do sieci informatycznej.

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. wykształcenie zależne od ukończonej szkoły medycznej lub wyższych studiów
 3. mile widziane kształcenie podyplomowe: kurs kwalifikacyjny, specjalizacja, kursy specjalistyczne i dokształcające
 4. kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, przy zachowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolność do pracy w zespole i w szybkim tempie, w pełnej koncentracji
 6. odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność, dokładność i wytrwałość, empatia, życzliwość, podzielność uwagi
 7. biegła obsługa komputera

Aplikacje można przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl