Ułatwienia dostępu

Pielęgniarka/Pielęgniarz – praca w zespole badań klinicznych

Pielęgniarka/Pielęgniarz – praca w zespole badań klinicznych

Zakres obowiązków:

·       zapewnienie profesjonalnej opieki nad pacjentem zgodnie z protokołem badania klinicznego i wskazaniami lekarza,

·       pobieranie próbek do diagnostyki laboratoryjnej, przygotowanie i opisanie próbek do wysyłki do laboratorium,

·       wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych (temperatura ciała, ciśnienie krwi, puls, wzrost, waga), wykonywanie EKG,

·       wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych, podań leku badanego i obserwacji pacjenta po podaniu,

·       odbiór leku z apteki i podawanie leku pacjentowi zgodnie z wymogami protokołu,

·       systematyczne uzupełnianie dokumentacji badań klinicznych (formularze),

·       nadzór nad dokumentacją medyczną uczestnika badania klinicznego,

·       współpraca w ramach zespołu badawczego oraz z przedstawicielami sponsora badania klinicznego,

·       monitorowanie temperatury leku badanego jeśli nie będzie przechowywany w aptece szpitalnej,

·       monitorowanie temperatury w pomieszczeniach, urządzeniach Ośrodka Badań Klinicznych.

Wymagania:

wykształcenie wyższe, kierunek pielęgniarstwo, ukończona specjalizacja z onkologii klinicznej,

szkolenie z zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice – GCP),

minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze badań klinicznych,

biegła znajomość języka angielskiego,

wysokie kompetencje interpersonalne, wysoka kultura osobista, przyjazne i otwarte podejście do pacjentów,

bardzo dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie, skrupulatność, rzetelność.

CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl do 30.06.2024r.