Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem o łącznej powierzchni 49,20 m², należących do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w celu prowadzenia działalności w zakresie usług fryzjersko-kosmetycznych oraz sprzedaży peruk, specjalistycznej bielizny i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii działając na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490);
 3. Ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.);
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190    z późn.zm.);
 5. Uchwała Nr 1269/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałych wojewódzkich osób prawnych, dla których Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcje podmiotu tworzącego lub nadzorującego, przy wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości;
 6. Uchwała Nr 1124/23 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przetargowe wynajęcie Przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, na okres 5 lat, pomieszczeń o powierzchni 49,20 m² z przeznaczeniem na prowadzenie usług fryzjerskich i kosmetycznych dla pacjentów onkologicznych

13 lipca 2023 roku ogłosiło przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjersko-kosmetyczne oraz sprzedaż peruk, specjalistycznej bielizny i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych.

 • Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24 lipca 2023 roku , o godzinie 10.15 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie.
 • Miesięczny czynsz wywoławczy za 1 m² powierzchni najmu – 18,00 zł netto.
 • Postępowanie przetargowe przeprowadziła komisja powołana na podstawie regulaminu przetargu z dnia 13 lipca 2023 r.
 • W przetargu złożona została jedna oferta:

AURA USŁUGI KOSMETYCZNE Joanna Wiszniewska, adres: ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin; oferowana wysokość miesięcznego czynszu netto 1266,90 zł, brutto 1558,28 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 28/100), tj. za najem 1 m² powierzchni wraz z wyposażeniem: 25,75 zł plus podatek VAT.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1:

Aura Usługi Kosmetyczne, Joanna Wiszniewska,

ul. Strzałowska 22,

71-730 Szczecin.

 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2028 r.

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Ogloszenie-o-wynikach-przetargu-na-najem-pomieszczen.-Lipiec-2023.pdf