Ułatwienia dostępu

Łóżko do intensywnej opieki medycznej

lozko OIOM 3 768x612 1

Łóżko do intensywnej opieki medycznej

Nowoczesne, specjalistyczne łóżko na salę intensywnej terapii trafiło do Oddziału Chirurgii Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Pacjenci już mogą z niego korzystać.

– To łóżko spełnia wszystkie warunki opieki nad pacjentem, który wymaga stałego monitoringu czynności życiowych – podkreśla lek. Tomasz Kowalski, kierownik Działu Anestezjologii w ZCO – Ma cały szereg udogodnień, ułatwiających pracę wysoko wykwalifikowanego personelu przy chorym.

Łóżko do intensywnej terapii ma m.in. wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu, precyzyjny układ ważenia, odnotowujący masę ciała pacjenta, elektryczne regulacje pozycji i alarm, który uruchomi się, jeśli pacjent przemieści się na skraj łóżka, co zabezpiecza przed upadkiem w czasie snu. Łóżko posiada też funkcję regulacji elektrycznej przechyłów bocznych oraz przyciski nożne po obu stronach łóżka – to pozwala na wykonywanie procedur medycznych przy pacjencie przez jedną osobę, bez konieczności wzywania osoby pomagającej i gwarantuje spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Nowoczesne rozwiązania projektowe pozwalają też na szybkie podłączenie do pacjenta leżącego na łóżku sprzętu monitorującego i ratującego życie.

Nowe łóżko zastąpiło poprzedni, wysłużony sprzęt. Na Oddziale Chirurgii Onkologicznej ZCO w sali intensywnej terapii dla pacjentów wymagających opieki po operacjach mamy trzy, specjalistyczne  łóżka. Nowoczesny zakup to koszt blisko 100 tys. zł, z czego 85 tys. to dotacja przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z budżetu województwa.