Ułatwienia dostępu

Koordynowana opieka nad pacjentem onkologicznym

grafika

Koordynowana opieka nad pacjentem onkologicznym

Utworzenie Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej to projekt ZCO, który zakłada wzmocnienie opieki nad pacjentami onkologicznymi. W ramach projektu wyremontowany zostanie jeden z budynków na terenie szpitala, w którym znajdzie się Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej oraz pomieszczenia dla zespołu psychoonkologów.

Aby projekt mógł być zrealizowany, podpisana została z Urzędem Marszałkowskim umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP).

– Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie czyni kolejny krok, by usprawnić opiekę nad pacjentami onkologicznymi. Wkrótce w jednym miejscu pacjenci znajdą wsparcie, które jest niezbędne w procesie skutecznego leczenia. Szpitalowi w podniesieniu standardów medycznych ponownie przyjdą z pomocą środki specjalnego programu REACT-UE dedykowane ograniczeniu społecznych skutków pandemii. Przypomnę, że w listopadzie w ramach tego samego działania placówka otrzymała już ponad 3 mln zł na zakup aparatury do diagnostyki obrazowej – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Projekt Centrum Koordynacji uzyskał również pozytywną opinię wojewody zachodniopomorskiego w systemie IOWISZ – systemie, który jest Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

– Centrum Koordynacji zakłada przede wszystkim wzmocnienie opieki nad pacjentem onkologicznym od momentu, kiedy pierwszy raz pojawia się w naszym szpitalu, aż do zakończenia procesu leczenia oraz monitorowania stanu zdrowia i efektów terapii w ramach badań kontrolnych – wyjaśnia Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

Pacjenci na każdym etapie diagnostyki i leczenia będą mieli przydzielonego koordynatora. Będą oni wspierać pacjenta na wszystkich etapach terapii onkologicznej, od umawiania terminów na poszczególne badania i wizyty po zapewnienie kontaktu ze specjalistami medycznymi i kontrole po zakończeniu leczenia. W Centrum powstaną stanowiska pracy zarówno do obsługi zdalnej pacjentów, jak i bezpośredniej. Rozwój medycznego systemu informatycznego wyeliminuje konieczność uciążliwego dla pacjenta osobistego zgłaszania się do ośrodka w sytuacjach, kiedy taka obecność jest zbędna, na przykład: przekazanie informacji dotyczącej wyniku badania diagnostycznego, zaplanowanie terminów na poszczególne etapy leczenia czy też wyjaśnienie wątpliwości co do dalszego trybu postępowania. Wówczas możliwe będzie zapewnienie kontaktu na odległość za pośrednictwem komunikacji zdalnej – bez obniżenia jakości usług. W wyniku realizacji projektu pacjenci otrzymają kompleksowe wsparcie podczas realizacji całej ścieżki diagnostyczno- leczniczej oraz jasne i konkretne komunikaty na każdym etapie postępowania.

Wymóg koordynacji opieki jest zawarty także w procedowanej ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej. ZCO, będzie spełniało wymagania określone dla Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego III poziomu, zobligowanych m.in. do realizacji planów leczenia onkologicznego, wyznaczenia koordynatorów tego leczenia i zapewnienia świadczeniobiorcom możliwości telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu wizyt i badań.

W budynku Centrum znajdzie również miejsce zespół psychoonkologów.

– Zauważamy konieczność rozszerzenia i zwiększenia dostępności w zakresie opieki psychoonkologicznej dla pacjentów i ich rodzin – mówi dyrektor Adrian Sikorski – Pacjenci bardzo często zgłaszają nam potrzebę takiego wsparcia. W naszym szpitalu pracuje dwóch psychoonkologów, po utworzeniu Centrum powstaną warunki, by otworzyć dodatkowe gabinety do pracy indywidualnej i terapii grupowych oraz zwiększyć ilość zatrudnionych specjalistów. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wzmocnić opiekę psychoonkologiczną.

Diagnoza i proces leczenia onkologicznego wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym zarówno pacjentów, jak i ich bliskich. Nastawienie psychiczne do leczenia, siła do walki z chorobą są niezwykle ważne w terapii. Psychoonkolog udziela pacjentowi wsparcia terapeutycznego, pomaga radzić sobie ze stresem i emocjami, z obciążeniem psychicznym, które pojawia się w trudnej walce z nowotworem, może wspierać także rodzinę pacjenta.

Projekt „Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez utworzenie centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii jako przykład włączenia telemedycyny do opieki koordynowanej” uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP) w wysokości blisko 2 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to 4,5 mln zł. Realizacja inwestycji potrwa ok. 10 miesięcy.

fundusze

Strona projektu:  https://onkologia.szczecin.pl/utworzenie-centrum-koordynacji-opieki-onkologicznej-rpo-wz-2014-20-react-eu/