Ułatwienia dostępu

Kolejna akredytacja BCU

20240626 115704

Kolejna akredytacja BCU

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii odbyła się trzecia już akredytacja Breast Cancer Unit wg programu Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego. Certyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego SIS potwierdza wysoką jakość i kompleksowość opieki nad pacjentkami z rakiem piersi w tych szpitalach, które zdobyły akredytację.

– Wymagania programu akredytacyjnego są bardzo wysokie – mówi Adrian Sikorski dyr. Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – Mogą je spełnić wyłącznie ośrodki, które diagnozują i leczą referencyjną liczbę przypadków nowotworów piersi, a więc mają doświadczoną kadrę, prowadzą kompleksową terapię czyli operują, leczą chemioterapią i radioterapią wg najnowszych światowych rekomendacji, realizują wyśrubowane wymagania dotyczące monitorowania jakości badań obrazowych i biopsji piersi, potrafią postawić rozpoznanie patomorfologiczne, a wszystko to w krótkich interwałach czasowych.

Pacjentki z podejrzanymi zmianami w piersiach a także korzystający z profilaktycznej mammografii piersi mogą mieć pewność, że zgłaszając się na diagnostykę i leczenie w ZCO będą zaopiekowane wg ustalonych, najwyższych standardów.

Tegoroczna wizyta akredytacyjna, przeprowadzona w obecności audytorów: prof. dr hab. n. med. Tadeusza Pieńkowskiego i dr n. med. Piotra Rhone. Odbyła się 25 czerwca br. Wizytowane były m.in. oddziały szpitala, przebieg konsylium onkologicznego, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Ośrodek Rehabilitacji Onkologicznej.

Przypomnijmy, że w roku 2013 jako pierwszy ośrodek onkologiczny w Polsce, ZCO uzyskało pełną pięcioletnią akredytację międzynarodowego programu „For Breast Centers/Units”. Kolejna certyfikacja odbyła się w 2018 z sukcesem dla naszego ośrodka. Po 5 latach przyszedł czas na kolejną weryfikację – czekamy na werdykt audytorów SIS.