Ułatwienia dostępu

Inspektor ds. urządzeń medycznych

Inspektor ds. urządzeń medycznych

Zakres obowiązków:

prowadzenie bieżącego nadzoru technicznego nad posiadanymi urządzeniami medycznymi, laboratoryjnymi, chłodniczymi, pomiarowym,

nadzorowanie przeglądów technicznych urządzeń, wykonywanie bieżących czynności przeglądowych i konserwacyjnych w zakresie możliwym do realizacji przez użytkownika,

weryfikacja zgłaszanych uszkodzeń urządzeń,

udział w przygotowaniu zakupów urządzeń medycznych, pozyskiwanie ofert na czynności serwisowe, prowadzenie dokumentacji z wykonywanych prac,

obsługa aplikacji Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia służących przekazywaniu informacji o eksploatowanych urządzeniach medycznych oraz ich obciążeniu pracą,

Wymagania:

wykształcenie średnie techniczne, preferowanie wyższe techniczne,

znajomość rynku urządzeń medycznych,

mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie serwisu urządzeń medycznych, i/lub nadzoru nad ich eksploatacją,

umiejętność pracy w zespole, pracowitość i odpowiedzialność, zaangażowanie,

bardzo dobra znajomość pakietu MS-Office oraz obsługi komputera,

znajomość ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych,

wola doskonalenia kwalifikacji na kierunku inżynieria medyczna lub pokrewnym.

 

Termin nadsyłania aplikacji do 05.05.2024r. na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl