Ułatwienia dostępu

Infolinia dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy: 800 190 590

infolinia

Infolinia dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy: 800 190 590

9 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z 20 publicznymi ośrodkami onkologicznymi zrzeszonymi w Ogólnopolskim Zrzeszeniem Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych uruchomił Telefoniczną Informację Pacjenta dla obywateli Ukrainy. Infolinia zapewni koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy na terenie Polski. Pacjenci będą obsługiwani w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Bezpłatna i całodobowa infolinia NFZ 800 190 590 jest przeznaczona dla pacjentów będących obywatelami ukraińskimi, leczonych onkologicznie w Ukrainie, którzy w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie. Konsultanci NFZ skierują pacjentów do odpowiednich ośrodków na terenie Polski, w których będą mogli kontynuować leczenie onkologiczne.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590 pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. W tym celu udostępni konsultantowi swoje dane kontaktowe, a następnie koordynator z ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych i uzyska szczegółowe informacje o pacjencie i jego chorobie. W koordynację opieki nad pacjentami onkologicznymi z Ukrainy zaangażowało się 20 największych kompleksowych ośrodków onkologicznych z całego kraju, zrzeszonych w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Wsparcie merytoryczne zapewnia Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Telefoniczna Informacja Pacjenta jest bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, która zapewnia obsługę pacjentów całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Za jej pośrednictwem każdy pacjent uzyska szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.