Ułatwienia dostępu

Film instruktażowy dla pacjentów w prehabilitacji

PREHA film

Film instruktażowy dla pacjentów w prehabilitacji

Prehabilitacja to kompleksowe, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego. Jednym z czterech filarów prehabilitacji jest wdrożenie aktywności fizycznej u pacjenta, który przygotowuje się do terapii. Dzięki temu pacjent ma szansę na zmniejszenie ograniczeń wydolności organizmu po zabiegach chirurgicznych, sesjach napromieniań i cyklach chemioterapii. Umiarkowane ćwiczenia fizyczne pomogą też zoptymalizować wydolność organizmu i możliwości układu oddechowego, a także ograniczyć osłabienia czy zwłóknienia tkanek i narządów.

W Poradni Prehabilitacyjnej ZCO kompleksowo przygotowujemy do leczenia pacjentów z nowotworami w obrębie układu pokarmowego. Ogólne zalecenie wdrożenia aktywności fizycznej będzie dotyczyć praktycznie wszystkich pacjentów, choć oczywiście z uwzględnieniem indywidualnego, aktualnego stanu fizycznego, możliwości pacjenta oraz ograniczeń wynikających z chorób współistniejących.

Im lepiej przygotujemy organizm do leczenia – tym większe będą szanse pacjenta na szybszy powrót do zdrowia, zminimalizujemy ryzyko powikłań i poprawimy tolerancję leczenia.

Nasi fizjoterapeuci – Ilona Charęza i Artur Wojda w ramach prehabilitacji pacjentów onkologicznych w zakresie fizjoterapii zalecają m.in. ćwiczenia o umiarkowanej intensywności z nauką ćwiczeń oddechowych. Dzięki takim treningom zmniejsza się uczucie zmęczenia, mamy szanse zapobiec spadkowi wydolności fizycznej, poprawiamy stan psychiczny chorego, wydolność krążeniowo-oddechową oraz zapobiegamy ubytkowi masy mięśniowej. Film instruktażowy zawierający specjalny zestaw ćwiczeń dla pacjentów przygotowujących się do terapii onkologicznej jest już dostępny na naszym profilu na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AZmP21ex38w