Ułatwienia dostępu

Edukacyjne wtorki

Edukacyjne wtorki

Edukacyjne wtorki

Pod tym hasłem ruszył cykl spotkań szkoleniowych w naszym szpitalu, uwzględniający kluczowe elementy opieki  nad pacjentem. Planowane tematy szkoleń, skierowanych do personelu medycznego Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, to m.in. stosowanie standardu przeciwodleżynowego, leczenie żywieniowe, fizjoterapia w prehabilitacji pacjenta, bezpieczeństwo procedur medycznych, zdarzenia nadzwyczajne. Dzięki cyklicznym spotkaniom personel medyczny będzie mógł na bieżąco śledzić zmiany w procedurach medycznych i dzielić się najnowszą wiedzą merytoryczną. W roli prelegentów występują zarówno specjaliści ZCO, jak i eksperci z zewnątrz. Na dwóch listopadowych szkoleniach w ramach „Edukacyjnych wtorków” gościliśmy dr n. o zdr. Gabrielę Hofman – Przewodniczącą Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, członkinię I kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Annę Ciećko, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Dziękujemy za ciekawe spotkania!