Ułatwienia dostępu

Doposażenie zakładów radioterapii

zakup S

Doposażenie zakładów radioterapii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie informuje, że w marcu bieżącego roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii, w ramach umowy dotacji nr 1/6/24/2021/89/1071 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia,
na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach tego zadania unowocześniono i rozbudowano System Planowania Leczenia
w Oddziale Radioterapii.