Ułatwienia dostępu

Archiwa: Departments

Dział Fizjoterapii Onkologicznej

Dział Fizjoterapii Onkologicznej Dział Fizjoterapii Onkologicznej skupia wykwalifikowanych fizjoterapeutów wyspecjalizowanych w pracy z pacjentami onkologicznymi. Nasi fizjoterapeuci pracują z pacjentami na zlecenie lekarza prowadzącego, często już od pierwszej doby po zabiegach operacyjnych, łóżku pacjenta.    Zajęcia dla pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu zazwyczaj odbywają się w grupach, w oddziałach, w wyznaczonych do tego salach i […]
Read More

Zakład Psychoonkologii

Zakład Psychoonkologii Ideą Zakładu Psychoonkologii jest zapewnienie pacjentowi opieki psychologicznej przed rozpoczęciem leczenia, na wszystkich etapach leczenia i zdrowienia oraz po zakończonym leczeniu.  Forma pomocy może obejmować m.in.: elementy interwencji w kryzysie, poradnictwo i psychoedukację, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, pracę terapeutyczną nad obranym wspólnie z pacjentem celem, terapię wspierającą, pracę nad stratami zaistniałymi […]
Read More

Ośrodek Rehabilitacji Onkologicznej

Najważniejsze informacje Ośrodek Rehabilitacji Onkologicznej Działający przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii to miejsce, gdzie pacjent w trakcie leczenia z powodu choroby nowotworowej lub po przebytym incydencie onkologicznym otrzymuje kompleksową pomoc rehabilitacyjną. Pomagamy pacjentom na różnym etapie leczenia onkologicznego w powrocie do formy i aktywności fizycznej. Dbamy o to, by w trakcie leczenia onkologicznego doszło do jak […]
Read More

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna Apteka Szpitalna zaopatruje oddziały ZCO w leki gotowe oraz recepturowe, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne, a także środki dezynfekcyjne. Na podstawie indywidualnych kart zleceń lekarskich,  Apteka Szpitalna wydaje leki pacjentom Oddziału Klinicznego Radioterapii. Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO komitetu ds. jakości, zespołu ds. farmakoterapii, komitetu ds. zakażeń i zespołu ds. […]
Read More

Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Fizyki Medycznej Działalność kliniczna Zakładu Fizyki Medycznej ukierunkowana jest na bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w diagnostyce jak i w terapii. Zespół fizyków medycznych gwarantuje, że promieniowanie jonizujące wykorzystywane na potrzeby radioterapii posiada zawsze prawidłową jakość, a każda realizowana procedura terapeutyczna w radioterapii przeprowadzana jest zgodnie z indywidualnym planem leczenia, który fizycy medyczni opracowali w […]
Read More

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej Oddział Chirurgii Onkologicznej tworzy personel medyczny z kadrą lekarzy specjalistów z doświadczeniem w zakresie chirurgii onkologicznej, ogólnej i chirurgii plastycznej w stałej współpracy z wykwalifikowanym zespołem anestezjologicznym. Chirurgia mieści się w budynku nr 3 (oznaczony na mapie).  Dysponuje łącznie 15 salami dla pacjentów na trzech piętrach wraz z oddziałem intensywnej terapii połączonym […]
Read More