Ułatwienia dostępu

Centrum Koordynacji opieki nad pacjentem w ZCO

CK 6

Centrum Koordynacji opieki nad pacjentem w ZCO

Po gruntownym remoncie, wykonanym dzięki wsparciu funduszy UE, do użytku oddany został budynek Centrum Koordynacji opieki nad pacjentem w ZCO.

Centrum Koordynacji powstało, by wzmocnić opiekę nad pacjentem onkologicznym od momentu, kiedy pierwszy raz pojawia się w naszym szpitalu do zakończenia procesu leczenia aż po monitorowanie stanu zdrowia i efektów terapii w ramach badań kontrolnych.

– Dążymy do wdrożenia kompletnego modelu opieki nad pacjentami i ich bliskimi w województwie zachodniopomorskim – mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – Opieka nad pacjentem onkologicznym to złożony proces, który jest  udziałem wielu specjalistów. Ważne jest stworzenie takiego środowiska, dzięki któremu pacjent będzie zaopiekowany podczas całej swojej drogi walki z chorobą i otrzyma niezbędne wsparcie również pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia. Musimy troszczyć się o to by pacjent, gdy to tylko możliwe, oczekiwane informacje mógł pozyskać znajdując się w domu, a część świadczeń medycznych otrzymał jak najbliżej miejsca zamieszkania. Pacjent nie może być sam w tym skomplikowanym systemie.  Nowo powstałe centrum to bardzo ważny krok w  kierunku budowania zintegrowanego środowiska opieki.

W budynku Centrum znajdują się stanowiska pracy zarówno do obsługi zdalnej pacjentów, jak i bezpośredniej oraz stanowiska dla lekarzy udzielających pacjentom teleporad w okresie między wyznaczonymi terminami kontroli. System informatyczny ułatwiający pracę z pacjentami na odległość wyeliminuje konieczność uciążliwego dla pacjenta osobistego zgłaszania się do ośrodka w sytuacjach, kiedy taka obecność jest zbędna, na przykład: przekazanie informacji dotyczącej wyniku badania diagnostycznego, zaplanowanie terminów na poszczególne etapy leczenia czy też wyjaśnienie wątpliwości co do dalszego trybu postępowania.

W nowo wyremontowanym budynku, który mieści się tuż przy wjeździe do szpitala od ul. Strzałowskiej, powstały także pomieszczenia dla psychoonkologów do pracy z pacjentami – zarówno sala do spotkań grupowych, jak i pracy indywidualnej.

– Jestem też niezwykle dumny, że w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii otworzyliśmy Zakład Psychoonkologii, który systematycznie będzie rozwijany – dodaje dyrektor Adrian Sikorski – Nie możemy mówić o współczesnej onkologii bez holistycznego podejścia i o kompleksowym leczeniu onkologicznym bez zagwarantowania dostępności do opieki psychologicznej.

Psychoonkolog udziela pacjentowi wsparcia terapeutycznego, pomaga radzić sobie ze stresem i emocjami, z obciążeniem psychicznym, które pojawia się w trudnej terapii onkologicznej, może wspierać także rodzinę pacjenta. Zakład Psychoonkologii w ZCO składa się obecnie z czterech specjalistów-psychoonkologów oraz terapeutki zajęciowej.

Diagnoza, jak i leczenie onkologiczne to dla pacjenta i jego najbliższych ogromny stres i obciążenie psychiczne. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie uczyniło istotny krok, by zmienić tę sytuację i usprawnić opiekę nad swoimi pacjentami. Dzięki zastrzykowi unijnych funduszy ze specjalnej puli REACT-UE udało się stworzyć miejsce, gdzie pacjenci znajdą skoordynowane wsparcie, tak niezbędne w procesie skutecznego leczenia – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Projekt „Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez utworzenie centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii jako przykład włączenia telemedycyny do opieki koordynowanej” uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP) w wysokości blisko 2 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to 4,5 mln zł. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

logo UE