Wspólnie dla pacjenta onkologicznego

Jak szybko, optymalnie i skutecznie skoordynować proces diagnostyczno-leczniczy w chorobie nowotworowej przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej opieki nad pacjentem – to przewodni temat konferencji naukowej organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

– Wierzymy, ze tylko dobra i szczera współpraca między ośrodkami leczącymi pacjentów onkologicznych pozwoli na zapewnienie efektów leczenia porównywalnych z Europą Zachodnią – mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO – To niezwykle ważne, byśmy wspólnie przyjęli perspektywę pacjenta i w jego interesie wspólnie ustalili standardy postępowania oraz protokoły diagnostyki
i leczenia onkologicznego.

Konferencja skierowana jest do wszystkich środowisk naukowych i medycznych: lekarzy, pielęgniarek, psychoterapeutów i fizjoterapeutów pracujących z pacjentami onkologicznymi. W programie konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące m.in. nowoczesnych metod diagnostycznych stosowanych w ZCO, roli koordynatora pacjenta onkologicznego, możliwości leczenia systemowego nowotworów i rekonstrukcji stosowanych po leczeniu onkologicznym piersi. Wykład specjalny na otwarcie konferencji wygłosi prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – biochemiczka i specjalistka z dziedziny żywienia człowieka. Zaplanowana została też dyskusja na temat idealnego modelu współpracy specjalistów środowiska lekarza rodzinnego i lekarza onkologa: „Co możemy zrobić, aby pacjent mógł być efektywnie zaopiekowany w systemie ochrony zdrowia?”, w której udział wezmą: dr n. med. Rafał Uciński – konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej ZCO, dr hab. n. med. Michał Falco – kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii ZCO, lek. Malgorzata Kowalczyk-Kram – specjalista medycyny rodzinnej, Angelika Milkiewicz-Ławicka – koordynator „Przychodnie Medycyny Rodzinnej”.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Strona konferencji: https://sosszczecin.pl/

Bookmark the permalink.