Szkolenie nt. obrzęków limfatycznych

W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. na zlecenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii firma Wellness Progressive Group LTD zorganizowała szkolenie dla fizjoterapeutów pt. Obrzęk limfatyczny – kompresjoterapia jako niezbędny element Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmował: zajęcia teoretyczne z wprowadzenia do kompresoterapii i limfologii; zajęcia praktyczne z bandażowania kończyny górnej, bandażowania kończyny dolnej, warsztaty z techniki pomiarowej dla indywidualnych produktów szytych na miarę – kończyna górna i  kończyna dolna.

Szkolenie poprowadził dr n med. Wojciech Pasiak, fizjoterapeuta.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.06.00.00 Rynek Pracy).

Ośrodek Innowacyjności, Rozwoju i Badań Klinicznych

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul. Strzałowska 22

71-730 Szczecin

tel. 514 946 377

Bookmark the permalink.