Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 295) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań (ocena i opis badania): a) rezonansu magnetycznego, b) tomografii komputerowej, ogłoszonego 25 lutego 2020 r.

W wyniku postępowania konkursowego i prowadzonych negocjacji wybrano następujące oferty:

1) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Baz, z siedzibą w Warzymicach;

2) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Grudzińska; z siedzibą w Szczecinie;

3) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. Jolanta Holicka-Gudan, z siedzibą w Szczecinie;

4) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Stanisław Kołecki, z siedzibą w Szczecinie;

5) Indywidualna Praktyka Lekarska Natalia Kowalska, z siedzibą w Szczecinie;

6) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Szymanik, z siedzibą w Szczecinie;

7) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Katarzyna Zasada-Cedro, z siedzibą w Szczecinie.

     D Y R E K T O R

     KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 31 marca 2020 r.

Bookmark the permalink.