ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w  Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w  Szczecinie w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

W wyniku postępowania konkursowego i prowadzonych negocjacji wybrano następujące oferty:

1. firma przedsiębiorcy Agnieszka Macała, z siedzibą w Policach,

2. firma przedsiębiorcy Anna Olga Barwińska, z siedzibą w Szczecinie,

3. firma przedsiębiorcy Anna Talik-Urynowicz, z siedzibą w Szczecinie,

4. firma przedsiębiorcy Magdalena Łukowiak, z siedzibą w  Szczecinie,

5. firma przedsiębiorcy Małgorzata Jańczuk, z siedzibą w Szczecinie,

6. firma przedsiębiorcy Marek Boehlke, Fizyka Medyczna i Programowanie Komputerowe, z siedzibą w Szczecinie,

7. firma przedsiębiorcy Marzena Beata Więcko, z siedzibą w  Szczecinie,

8. firma przedsiębiorcy Mirosław Lewocki, z siedzibą w  Szczecinie,

9. firma przedsiębiorcy Usługi z Zakresu Fizyki Medycznej, Waldemar Stanisław Kot, z siedzibą w Szczecinie,

10. firma przedsiębiorcy Wioletta Korycka-Sawińska, z siedzibą w  Policach.

     D Y R E K T O R

    KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 31 stycznia 2020 r.

Bookmark the permalink.