ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w  Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w  Szczecinie w zakresie kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w oddziale onkologii klinicznej oraz świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w poradni onkologii w gabinecie chemioterapii,

W wyniku postępowania konkursowego i prowadzonych negocjacji wybrano następujące oferty:

1. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Damljanović-Wacławik, z siedzibą w Szczecinie.

2. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Drejws-Wątróbska, z siedzibą w  Szczecinie.

3. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, z siedzibą w Szczecinie.

4. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Hetman, z siedzibą wKamieniu Pomorskim.

5. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jowita Karkut-Wielusińska, z siedzibą w Mierzynie.

6. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Karpińska, z siedzibą w  Dobrej.

7. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Kosińska, z siedzibą w  Policach.

8. firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Liśkiewicz, z siedzibą w Dobrej.

9. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dorota Nowak, z siedzibą w  Szczecinie.

10. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Świniarska z siedzibą w  Szczecinie.

11. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata M. Talerczyk – lek. chorób wewnętrznych, specjalista onkolog chemioterapeuta, z siedzibą w Szczecinie.

12. firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Wielgoszewska, z siedzibą w Szczecinie.

     D Y R E K T O R

    KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 31 stycznia 2020 r.

Bookmark the permalink.