Rejestr nowotworów

W 2019 roku do Zachodniopomorskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych wpłynęły informacje o 7072 nowych zachorowaniach na nowotwory w naszym regionie. Stwierdzono 4731 zgony z tego powodu. Nowotwory złośliwe to druga przyczyna zgonów, zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce. To również główna przyczyna przedwczesnej umieralności przed 65 rokiem życia. To tylko część danych zawartych w rejestrze nowotworów za 2019 r. w naszym województwie. Rejestr przedstawia bardzo szczegółowe statystyki, zróżnicowane pod względem powiatów, płci, wieku i umiejscowienia.

„Województwo zachodniopomorskie, jak i cała Polska, podlega dwóm zjawiskom decydującym o wysokim zagrożeniu populacji nowotworami złośliwymi: wielkości ekspozycji na czynniki ryzyka, przede wszystkim dym tytoniowy, oraz brakiem do 2005 roku populacyjnych programów wczesnej diagnostyki dla nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego.” – czytamy we wstępie do opracowania.

Całość dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://onkologia.szczecin.pl/struktura-zco/zachodniopomorskie-biuro-rejestracji-nowotworow/

Bookmark the permalink.