Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie o konkursie(.pdf)

Bookmark the permalink.