O urologii onkologicznej

 „Wielodyscyplinarne Debaty Uro-Onko” to pierwsza edycja spotkania specjalistów poświęcona onkologii urologicznej, która odbyła się w Szczecinie.

Podczas spotkania omówiono najnowsze osiągnięcia w zakresie onkologii urologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem naciekającego i zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz przerzutowego raka nerki.

– Poza ciekawymi wykładami i wymianą doświadczeń medyków z różnych ośrodków, nie tylko szczecińskich, ale i z Warszawy, Poznania, Gorzowa czy Kielc, bardzo cenna była możliwość pracy podczas tematycznych sesji warsztatowych m.in. nad omówieniem jak najlepszego postępowania w raku pęcherza moczowego. Celem jest danie pacjentom z tą jednostką chorobową jak największe szanse na długoletnie życie w jak najlepszym komforcie  – mówi Jowita Karkut-Wielusińska, lekarz onkolog z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, jedna z prelegentek konferencji.

W ZCO raka pęcherza moczowego możemy leczyć na każdym etapie zaawansowania choroby, chemioterapią przedoperacyjną, radiochemioterapią, chemioterapia w okresie zaawansowanej choroby, immunoterapia, a raka nerki wszystkimi lekami dostępnymi w Polsce w ramach Programów Lekowych.

Kolejne spotkania specjalistów zajmujących się onkologią urologiczna planowane jest na jesień.

Kwietniową edycję warsztatów zorganizowały: Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, Klinika Onkologii i Chemioterapii PUM oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przy współpracy z Sekcją Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

ZCO reprezentowali: lek. Jowita Karkut-Wielusińska – lekarz onkolog, dr  n. med. Agnieszka Karpińska onkolog kliniczny,  dr Michał Falco, kierownik oddziału klinicznego radioterapii ZCO, dr n. med. Bartłomiej Masojć, radioterapeuta onkolog.

Bookmark the permalink.