Lekcje profilaktyczne

O profilaktyce nowotworowej mówimy już w szkołach. dlaczego? Bo wierzymy, że wiedza o tym, jak zapobiegać może być podstawą zdrowego, dorosłego życia. O raku piersi opowiadamy również chłopcom, którzy w przyszłości zostaną mężczyznami, wyposażonymi w wiedzę, która pomoże im chronić ich przyszłe partnerki, żony i matki ich wspólnych dzieci. Uczymy o tym, na jakie symptomy należy być wyczulonym, jak ważne jest poznanie swojego ciała i samoobserwacja, jak sami możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Dziś, wspólnie z Regionalną Fundacją Walki z Rakiem, działającą przy naszym szpitalu, dzieliliśmy się tą wiedzą na lekcjach z młodzieżą Zespołu Szkół im I. Łukasiewicza w Policach. Opowiadaliśmy o czerniaku – złośliwym nowotworze skóry, o nowotworze piersi, pokazywaliśmy, jak przeprowadzić samobadanie piersi podczas instruktażu na fantomach. Małe, słodkie nagrody wędrowały do każdego, kto odważnie stanął do zadania praktycznego. Nagrody rozeszły się szybko, bo i młodzież wyjątkowo zdolna. Kadrze pedagogicznej dziękujemy za zaproszenie i gotowość do działań profilaktycznych.

Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektu „Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ZCO”

Bookmark the permalink.