Brakowanie dokumentacji

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje o planowanym brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji pacjentów, którzy leczyli się w poradni: chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej, dermatologii i ginekologii, w latach 1985 – 1998 (z wyjątkiem dokumentacji pacjentów, którzy kontynuowali leczenie w późniejszych latach).

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu: 91 425 14 09  lub mailowo: szpital@onkologia.szczecin.pl, w terminie do: 30.06.2023r.

Po upływie tego terminu dokumentacja pacjentów, którzy leczyli się w poradni: chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej, dermatologii i ginekologii, w latach 1985 – 1998 (z wyjątkiem dokumentacji pacjentów, którzy kontynuowali leczenie w późniejszych latach), zostanie zniszczona.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Bookmark the permalink.