Opieka psychologiczna

Pamiętając o tym, jak ważnym sprzymierzeńcem w leczeniu jest psychika, zachęcamy do korzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Z diagnozą onkologiczną i jej konsekwencjami często wiążą się bardzo trudne przeżycia. Wiele osób na różnych etapach leczenia doświadcza napięcia, przygnębienia, lęku, złości, bezsilności, niezgody. Można i warto nauczyć się, jak sobie z nimi radzić.

Pacjenci ZCO i ich rodziny mogą korzystać z bezpłatnej konsultacji oraz pomocy psychologicznej, obejmującej m.in.:

  • wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach związanych z chorobą i leczeniem,

  • interwencję w kryzysach, poradnictwo i psychoedukację,

  • pomoc w radzeniu sobie ze stresem,

  • pracę terapeutyczną nad obranym wspólnie z pacjentem celem,

  • pracę nad stratami zaistniałymi w życiu pacjenta i jego rodziny,

  • naukę relaksacji i wizualizacji.

Konsultacja z psychologiem odbywa się na podstawie zgłoszenia pacjenta – skierowanie nie jest wymagane.

Pacjenci mogą zgłaszać się samodzielnie (dane teleadresowe poniżej), w imieniu pacjenta kontakt z psychologiem może również nawiązać lekarz, pielęgniarka lub bliska osoba chorego.

Pacjentów hospitalizowanych Oddziału Chirurgii, Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Klinicznego Radioterapii odwiedzamy na oddziałach, po uprzednim zgłoszeniu pacjenta.

Pacjentów mieszkających w hotelu lub domu rekolekcyjnym, dojeżdżających z miasta na naświetlania, Oddziału Pobytu Dziennego, pacjentów w przerwie między kolejnymi podaniami chemioterapii, a także osoby pozostające w kontroli poradni (po leczeniu) zapraszamy do gabinetu.

O pomocy psychologicznej w warunkach leczenia onkologicznego przeczytasz także na stronie: https://regionalna-fundacja.pl/psycholog-pisze

Zapraszamy do kontaktu!

Psychoonkolog w Ośrodku Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych ZCO w Szczecinie, ul. Strzałowska 27, pok. 205, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 14.35. Kontakt telefoniczny:  91 42 51 534.

Psychoonkolog w Oddziale Onkologii Klinicznej ZCO, 2 piętro pok. 210, budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00,  kontakt telefoniczny: 91 42 51 630.

Zespół Psychologów ZCO