Opieka psychologiczna

Pamiętając o tym, jak ważnym sprzymierzeńcem w leczeniu jest psychika, zachęcamy do korzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Z diagnozą onkologiczną i jej konsekwencjami często wiążą się bardzo trudne przeżycia. Wiele osób na różnych etapach leczenia doświadcza napięcia, przygnębienia, lęku, złości, bezsilności, niezgody. Można i warto nauczyć się, jak sobie z nimi radzić.

Pacjenci ZCO i ich rodziny mogą korzystać z bezpłatnej konsultacji oraz pomocy psychologicznej, obejmującej m.in.:

  • wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach związanych z chorobą i leczeniem,

  • interwencję w kryzysach,poradnictwo i psychoedukację,

  • pomoc w radzeniu sobie ze stresem,

  • pracę terapeutyczną nad obranym wspólnie z pacjentem celem,

  • pracę nad stratami zaistniałymi w życiu pacjenta i jego rodziny,

  • naukę relaksacji i wizualizacji.

Psycholog przyjmuje codziennie w godz.: 7.00 – 14.35. Konsultacja odbywa się na podstawie zgłoszenia pacjenta – skierowanie nie jest wymagane.

Pacjenci mogą zgłaszać się samodzielnie (dane teleadresowe poniżej), w imieniu pacjenta kontakt z psychologiem może również nawiązać lekarz, pielęgniarka lub bliska osoba chorego.

Pacjentów Oddziału Chirurgii, Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Radioterapii i Curieterapii odwiedzamy na oddziałach, po uprzednim zgłoszeniu pacjenta.

Pacjentów mieszkających w hotelu lub domu rekolekcyjnym, dojeżdżających z miasta na naświetlania, Oddziału Pobytu Dziennego, pacjentów w przerwie między kolejnymi podaniami chemioterapii, a także osoby pozostające w kontroli poradni (po leczeniu) zapraszamy do gabinetu.

Zachęcamy do kontaktu osobistego w Ośrodku Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych ZCO w Szczecinie, ul. Strzałowska 27, pok. 205 lub telefonicznego pod nr tel.: – 91 42 51 534 – kom. 515 253 127.

Zespół Psychologów ZCO