Dział anestezjologii

Koordynnator Działu Anestezjologii:

lek. med. Tomasz Kowalski

Dane powstania Działu Anestezjologii datuje się na rok 1979, dzięki zaangażowaniu dr Marii Szymkowicz – Kowalskiej.  Do dnia dzisiejszego czynnie pracującą w ZCO. Wyszkoliła liczne grono lekarzy anestezjologów  i specjalizantów z innych dziedzin medycyny zajmujących się kompleksowym leczeniem onkologicznym pacjentów od rozmowy premedykacyjnej poprzez znieczulenie, opiekę pooperacyjną, intensywną terapię aż po leczenie paliatywne. Kolejni jej uczniowie kontynuują jej dotychczasową misję, rozszerzając wraz z postępem techniki i medycyny procedury anestezjologiczne i intensywnej terapii o najwyższy europejski standard. Zespół lekarski i pielęgniarski ustawicznie kształci się podnosząc swoje kwalifikację poprzez  kursy, zjazdy, szkolenia, specjalizacje.

Dział Anestezjologii wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt, systematycznie wymieniany a wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski świadczy kompleksowe usługi medyczne na terenie całego Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.  Zespół anestezjologiczny wykonuje znieczulenia do zabiegów chirurgicznych, zabiegów z zakresu teleradioterapii, brachyterapii i badań diagnostycznych  w tym endoskopowych. Zakwalifikowani pacjenci przez zespół onkologiczny są konsultowani przed zabiegiem
i oceniani pod względem schorzeń współistniejących aby zapewnić bezpieczeństwo, wybór optymalnej metody znieczulenia i postępowania oraz leczenie bólu pooperacyjnego.  Szpital od kilku lat posiada certyfikat ,,Szpital bez bólu”. Najnowocześniejsze osiągnięcia techniki wprowadzane są na stanowiskach do znieczulenia co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta pozwalając na monitorowanie funkcji układu krążenia, układu oddechowego, głębokości znieczulenia, zapewnia również pacjentowi komfort cieplny i zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn podczas długotrwałych zabiegów. W obrębie bloku operacyjnego funkcjonuje 3 stanowiskowa sala nadzoru poznieczuleniowego odgrywającą we współczesnej medycynie kluczową rolę w zabezpieczaniu bezpieczeństwa pacjentowi w bezpośrednim okresie pooperacyjnym zgodnie ze światowymi  standardami.

W szpitalu posiadamy również 3 stanowiska intensywnej terapii dla naszych pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Wdrażamy inwazyjne i nieinwazyjne procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów m.in. całodobowe monitorowanie ważnych czynności życiowych, w tym rzut serca, stymulację przezskórną serca, wentylacje mechaniczną, leczenie nerkozastępcze, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, kaniulację dużych naczyń żylnych i tętnic z wykorzystaniem ultrasonografii. Powyższe możliwości znacząco zwiększają szansy przeżycia i wyleczenia naszym pacjentom onkologicznym.

Regulamin dla pacjentów oddziału intensywnej terapii https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMIN-DLA-PACJENTOW-ODDZIALU-INTENSYWNEJ-TERAPII.pdf