Apteka szpitalna

Kierownik Apteki – mgr farm. Agnieszka Jarmołowicz specjalista farmacji szpitalnej tel. 4251 541

Telefon kontaktowy/faks dla kontrahentów: 4251 540

Zadania Apteki Szpitalnej

Apteka zaopatruje oddziały szpitalne w leki gotowe oraz recepturowe, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne a także środki dezynfekcyjne. Na podstawie indywidualnych kart zleceń lekarskich, w Aptece Szpitalnej wydawane są leki pacjentom Oddziału Klinicznego Radioterapii. 27.08.2012 r została uruchomiona w Aptece Pracownia Cytostatyków, w której sporządzane są leki przeciwnowotworowe dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej. Pracownia Cytostatyków spełnia normy GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków.

Personelowi medycznemu i pacjentom zapewniamy fachową poradę farmaceutyczną i pełną informację o lekach.

Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO Komitetu ds. Jakości, Zespołu ds Farmakoterapii, Komitetu ds Zakażeń i Zespołu ds Żywienia. Opracowują i aktualizują Receptariusz Szpitalny, biorą udział w przygotowywaniu szpitalnych standardów dotyczących farmakoterapii oraz w weryfikacji ich stosowania. Monitorują leczenie żywieniowe pacjentów we wszystkich oddziałach ZCO.

Farmaceuci tworzą załączniki asortymentowe i określają wymagania dotyczące leków, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W Aptece zatrudnionych jest 3 farmaceutów, w tym dwóch specjalistów w dziedzinie farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej, 6 techników farmaceutycznych i 2 osoby w charakterze pomocy aptecznej.