Ułatwienia dostępu

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

W poradni Chirurgii Onkologicznej pracują lekarze specjaliści w zakresie chirurgii onkologicznej. Przyjmują pacjentów wymagających diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia chirurgicznego i kontroli po leczeniu operacyjnym. W poradni odbywa się również kwalifikacja do profilaktycznej mastektomii i zabiegów rekonstrukcyjnych u pacjentek po przebytym nowotworze piersi.

 

 

W gabinetach zabiegowych poradni chirurgicznej pracują także pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W gabinecie zabiegowym wykonywane są również  zabiegi związane z ciągłością leczenia chirurgicznego  i onkologicznego.

W sali zabiegowej Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej wykonywane są ambulatoryjnie zabiegi usuwania zmian skórnych, podejrzanych o zmianę nowotworową.

 

 

IMG_0921

 

 

Lekarze specjaliści przyjmujący w poradni chirurgii onkologicznej:

 

Dr n. med. Magdalena Janeczek

Lek. Norbert Szram

Dr. n. med. Piotr Krajewski

Dr. Marek Jurkojć

Lek. Juliusz Wyrwas

Dr n. med. Bartosz Sobolewski

Dr n. med. Rafał Uciński- ordynator Oddziału Chirurgii

Dr Bartosz Kaczmarek

Lek.  Szymon Dziurda

Dr n. med. Maciej Kococik

 

Poradnia chirurgii onkologicznej jest czynna codziennie od 7.00- 14.30 w środy od 7.00-18.00

Do poradni chirurgicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, lekarza specjalisty lub Karta DILO.