Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Programy profilaktyczne

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Zrzut ekranu 2023 09 22 o 20.27.10

Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lata (rocznikowo), które nie wykonały badania mammograficznego ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiety, które otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu występujących

  1. raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry, córki)
  2. mutacji w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2

Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania.

Rejestracja na badanie mammograficzne w ramach programu:
91 42 51 593 oraz 91 42 51 495

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wyniki i zdjęcia z ostatnio wykonywanych badań.

Etap podstawowy: mammografia
Zakład Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 13.00 – 16.30.

Etap pogłębiony: USG i biopsja
Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania mammograficznego są kierowane na dalszą diagnostykę, która może obejmować: USG piersi, mammografię uzupełniającą, biopsję cienkoigłową/gruboigłową oraz ocenę mikroskopową materiału.

Badania można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, od poniedziałku do piątku.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 91 425 15 93 (przygotować PESEL)

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Zrzut ekranu 2023 09 22 o 20.29.48

Cytologię w ramach programu wykonujemy u kobiet w wieku 25-64 lata, raz na trzy lata. Kobiety
obciążone czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badanie w ramach programu mogą wykonać raz w roku.


Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania, rejestracja odbywa się na bieżąco. Należy zabrać z sobą dowód osobisty.

Badanie można wykonać w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej – Poradni Ginekologicznej, wejście C, budynek 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, piątek w godz. 7.00-10.00.

Jak przygotować się do badania cytologicznego?

    • pobranie wymazu powinno nastąpić co najmniej 2 dnia od ostatniego krwawienia miesiączkowego,
    • 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy używać żadnych leków dopochwowych,
  • 24 godziny przed cytologią powinno się zrezygnować ze współżycia płciowego i ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych (irygacje).

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Program przesiewowy raka jelita grubego

Zrzut ekranu 2023 09 22 o 20.33.05

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Rak jelita rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego tak ważna jest profilaktyka raka jelita grubego. Dzięki badaniom profilaktycznym i usuwaniu polipów możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, a także skuteczne leczenie już istniejących, bezobjawowych nowotworów we wczesnym stadium choroby. Częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem. Znacząca większość nowych zachorowań występuje u osób po 60 roku życia. Objęcie badaniami kolonoskopowymi kobiet i mężczyzn między 50 a 65 rokiem życia ma na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych.

Źródło informacji: https://planujedlugiezycie.pl/index.php/rak-jelita-grubego/

Jak przygotować się do kolonoskopii?

https://onkologia.szczecin.pl/informacje/informacje-dla-pacjenta/jak-przygotowac-sie-do-kolonoskopii/

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

Osoby w wieku:

1)           50-65 lat,

2)           40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryteria wyłączenia

Osoby u których:

1)           Występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego,

2)           Kolonoskopia wykonana w okresie ostatnich 10 lat

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja oraz wszelkie informacje dot. realizacji programu: 91 425 15 88

Program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Więcej informacji o profilaktyce raka jelita grubego można znaleźć na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=4g4wWeXYe90&list=PLZ2X-9LnwIVHN_XCC1pULljgOfipg1cc9&index=28

https://akademia.nfz.gov.pl/profilaktyka/rak-jelita-grubego-co-o-nim-wiesz/

https://planujedlugiezycie.pl/index.php/kolonoskopia-film/