Programy profilaktyczne w ZCO

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie wykonały badania mammograficznego ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiety, które otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu występujących

  1. raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry, córki)
  2. mutacji w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2

Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i wcześniejszej rejestracji. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wyniki i zdjęcia z ostatnio wykonywanych badań.

Etap podstawowy: mammografia
Zakład Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30 – 15.30 oraz środa w godz. 8.00 – 17.00.

 Etap pogłębiony: USG i biopsja
Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania mammograficznego są kierowane na dalszą diagnostykę, która może obejmować: USG piersi, mammografię uzupełniającą, biopsję cienkoigłową/gruboigłową oraz ocenę mikroskopową materiału.

Badania można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, od poniedziałku do piątku.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 91 425 15 93 (przygotować PESEL)

                     

  Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego w gabinecie ginekologicznym realizującym kontrakt z NFZ.
Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania, rejestracja na bieżąco. Należy zabrać z sobą dowód osobisty.

Badanie można wykonać w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej – Poradni Ginekologicznej, wejście C, budynek 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, piątek w godz. 7.00-10.00.

Jak przygotować się do badania cytologicznego?

    • pobranie wymazu powinno nastąpić co najmniej 2 dnia od ostatniego krwawienia miesiączkowego,
    • 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy używać żadnych leków dopochwowych,
  • 24 godziny przed cytologią powinno się zrezygnować ze współżycia płciowego i ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych (irygacje).

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Program przesiewowy raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Rak jelita rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego tak ważna jest profilaktyka raka jelita grubego. Dzięki badaniom profilaktycznym i usuwaniu polipów możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, a także skuteczne leczenie już istniejących, bezobjawowych nowotworów we wczesnym stadium choroby. Częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem. Znacząca większość nowych zachorowań występuje u osób po 60 roku życia. Objęcie badaniami kolonoskopowymi kobiet i mężczyzn między 50 a 65 rokiem życia ma na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych.

Źródło informacji: https://planujedlugiezycie.pl/index.php/rak-jelita-grubego/

Jak przygotować się do kolonoskopii? https://onkologia.szczecin.pl/informacje/informacje-dla-pacjenta/jak-przygotowac-sie-do-kolonoskopii/

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

Osoby w wieku:

1)           50-65 lat,

2)           40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryteria wyłączenia

Osoby u których:

1)           Występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego,

2)           Kolonoskopia wykonana w okresie ostatnich 10 lat

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja oraz wszelkie informacje dot. realizacji programu: 91 425 15 88

Program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia