Programy profilaktyczne w ZCO

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie wykonały badania mammograficznego ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiety, które otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu występujących

 1. raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry, córki)
 2. mutacji w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2

Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i wcześniejszej rejestracji. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wyniki i zdjęcia z ostatnio wykonywanych badań.

Etap podstawowy: mammografia
Zakład Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30 – 15.30 oraz środa w godz. 8.00 – 17.00.

 Etap pogłębiony: USG i biopsja
Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania mammograficznego są kierowane na dalszą diagnostykę, która może obejmować: USG piersi, mammografię uzupełniającą, biopsję cienkoigłową/gruboigłową oraz ocenę mikroskopową materiału.

Badania można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, poniedziałek – piątek po wcześniejszej rejestracji.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 91 4 251 593 (przygotować PESEL)

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego

Zapraszamy na bezpłatne, profilaktyczne badania jelita grubego realizowane w naszym ośrodku.

Kandydatami do wzięcia udziału w PBP są:

wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.

 • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
 • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
 • osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

Przeciwwskazaniem do wykonania kolonoskopii przesiewowej jest zawał serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ostra niewydolność krążeniowa lub oddechowa oraz ostra choroba zapalna jelit. W przypadku ciężkich chorób przewlekłych, a także jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Badania wykonywane są w Pracowni Endoskopii zlokalizowanej w budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

Rejestracja na badania i obsługa programu realizowana jest w Recepcji Izby Przyjęć Oddziału Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Ankieta do pobrania

Rejestracja

Telefon: (91) 425-15-57 Poniedziałek – Piątek 8:00-13:00

Adres email: pbp[at]onkologia.szczecin.pl

                     

  Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego w gabinecie ginekologicznym realizującym kontrakt z NFZ.
Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania, rejestracja na bieżąco. Należy zabrać z sobą dowód osobisty.

Badanie można wykonać w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej – Poradni Ginekologicznej, wejście C, budynek 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 8.00.

Jak przygotować się do badania cytologicznego?

  • pobranie wymazu powinno nastąpić co najmniej 2 dnia od ostatniego krwawienia miesiączkowego,
  • 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy używać żadnych leków dopochwowych,
 • 24 godziny przed cytologią powinno się zrezygnować ze współżycia płciowego i ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych (irygacje).

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

 

Prewencja Pierwotna Nowotworów

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie corocznie podpisuje umowę z Centrum Onkologii-Instytutem w Warszawie na realizację zadania Prewencja Pierwotna Nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów ma na celu radykalną poprawę edukacji mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia poprzez popularyzację zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i populacyjnych programów wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Program realizowany jest poprzez:

  1. kontynuację z lat poprzednich programu edukacyjnego Żyj zdrowo w Europie upowszechniającego zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ze szczególnym uwzględnieniem idei walki z biernym i czynnym paleniem tytoniu, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
  1. organizację szkoleń/pogadanek upowszechniających wiedzę o czynnikach przyczynowych powstawania nowotworów oraz wpływu czynników stylu życia na ryzyko zachorowania;
  1. organizację kampanii medialnych;
  1. działania na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji polskiej na działanie rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym, a w szczególności organizację akcji z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu i Światowego Dnia Rzucania Palenia;
  1. organizację i współudział w akcjach profilaktycznych, piknikach rodzinnych promujący zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, bezpiecznego opalania, popularyzacji idei walki z biernym i czynnym paleniem tytoniu, informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi miast, powiatów i gmin;
 1. bezpłatny kolportaż materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

Zasady Europejskiego Kodeku Walki z Rakiem

I. Prowadząc zdrowy tryb życia można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych
1. Nie pal; Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców; jedz co najmniej 5 porcji dziennie.
5. Nigdy nie upijaj się! Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie; mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

II. Populacyjne programy ochrony zdrowia, mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich wyleczenia.
9. Kobiety po 25-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mężczyźni po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

Zadanie Prewencja Pierwotna Nowotworów jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

  Przeżyjmy jak najdłużej

Program profilaktyki chorób nowotworowych realizowany od wielu lat w ramach umowy z Województwem Zachodniopomorskim.

Cel programu:

 • zmniejszenie zachorowalności na nowotwory złośliwe i wczesne ich wykrycie poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego , w zakresie prozdrowotnego stylu życia, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i populacyjnych programów wczesnego rozpoznawania nowotworów;
 • zwiększenie dostępności do badań mammograficznych populacji kobiet w wieku 45-49 lat i powyżej 70 r.ż., znajdujące się w grupie wiekowej o zwiększonym ryzyko zachorowania na raka piersi, mające utrudniony dostęp do badań diagnostycznych w rejonie swojego zamieszkania.

W ramach programu:

 • działalność edukacyjno-informacyjna skierowana do różnych grup wiekowych mieszkańców naszego województwa popularyzująca m.in. ideę niepalenia tytoniu, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, bezpiecznego opalania oraz promocję badań profilaktycznych;
 • bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 45-49 lat i powyżej 70 r.ż. wykonywane w Mammobusie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ZCO. Z badań skorzystać może również populacja kobiet w wieku 50-69 lat objętych Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
 • Bezpłatny kolportaż materiałów promocyjnych i edukacyjnych, egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dedykowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Program finansowany z dotacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 91 4 251 593