Programy profilaktyczne w ZCO

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie wykonały badania mammograficznego ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiety, które otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu występujących

  1. raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry, córki)
  2. mutacji w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2

Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i wcześniejszej rejestracji. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wyniki i zdjęcia z ostatnio wykonywanych badań.

Etap podstawowy: mammografia
Zakład Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30 – 15.30 oraz środa w godz. 8.00 – 17.00.

 Etap pogłębiony: USG i biopsja
Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania mammograficznego są kierowane na dalszą diagnostykę, która może obejmować: USG piersi, mammografię uzupełniającą, biopsję cienkoigłową/gruboigłową oraz ocenę mikroskopową materiału.

Badania można wykonać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, od poniedziałku do piątku.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 91 4 251 593 (przygotować PESEL)

                     

  Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego w gabinecie ginekologicznym realizującym kontrakt z NFZ.
Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania, rejestracja na bieżąco. Należy zabrać z sobą dowód osobisty.

Badanie można wykonać w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej – Poradni Ginekologicznej, wejście C, budynek 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, piątek w godz. 7.00-10.00.

Jak przygotować się do badania cytologicznego?

    • pobranie wymazu powinno nastąpić co najmniej 2 dnia od ostatniego krwawienia miesiączkowego,
    • 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy używać żadnych leków dopochwowych,
  • 24 godziny przed cytologią powinno się zrezygnować ze współżycia płciowego i ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych (irygacje).

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia