Zarząd ZCO

Zarząd Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
 
p.o. Dyrektor Adrian Sikorski

tel. 91 4251 401
adres email:
asikorski[at]onkologia.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa lek. Małgorzata Talerczyk

tel. 91 4251 402
adres email:
mtalerczyk[at]onkologia.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Administracyjno-Eksploatacyjnych  Zbigniew Dudziński

tel. 91 4251 403
adres email:
zdudzinski[at]onkologia.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych Adrian Sikorski

tel. 91 4251 404
adres email:
asikorski[at]onkologia.szczecin.pl

Naczelna Pielęgniarka Monika Mucho

tel. 91 4251 454
adres email:
mmucho[at]onkologia.szczecin.pl

Zarząd ZCO urzęduje w budynku ADMINISTRACJI /budynek na planie oznaczony numerem 5, kolor ZIELONY/
Zarząd przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 12.00