Statut i regulamin

STATUT

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie (pdf)Pobierz

REGULAMIN

Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (pdf)Pobierz

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Schemat Organizacyjny Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (pdf)Pobierz