Ułatwienia dostępu

Najważniejsze informacje

Hormonoterapia

Hormonoterapia – polega na stosowaniu leków o działaniu skierowanym przeciw bodźcom hormonalnym, które powodują powstawanie i wzrost nowotworu. Hormonoterapia jest stosowana na różnym etapie leczenia: przed lub po zabiegu operacyjnym. Hormonoterapię stosuje się w nowotworach, które do rozwoju potrzebują hormonów płciowych- najczęściej w raku piersi i raku gruczołu krokowego. Ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby leczeniu pooperacyjnym lub przedłużenie przeżycia w chorobie zaawansowanej.