Ułatwienia dostępu

Dr n med. Rafał Uciński

Ordynator Oddziału

IMG 8669 Edytuj

Kontakt

Ordynator oddziału, sekretariat

Dr Rafał Uciński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie – ukończył ją w 1991 r. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

W 1994 r. ukończył specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej, trzy lata później – specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej II stopnia. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Od 2008 r. jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Onkologicznej ZCO. Wielokrotny kierownik specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej, w 2018 r. odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”. Od 2019 r. dr Rafał Uciński pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Aktywnie uczestniczy w konferencjach z zakresu chirurgii onkologicznej o zasięgu europejskim i światowym.