Ułatwienia dostępu

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

Centrala

tel. 91-42-51-410 fax. 91-42-51-406

Dyrektor Naczelny

Adrian Sikorski tel. 91-42-51-401
email:szpital[at]onkologia.szczecin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Małgorzata Talerczyk tel. 91-42-51-402
email:mtalerczyk[at]onkologia.szczecin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Dudziński tel. 91-42-51-403
email:zdudzinski[at]onkologia.szczecin.pl

Zastepca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Jolanta Dynarska tel. 91-42-51-454 email:jdynarska[at]onkologia.szczecin.pl

PORADNIE I PRACOWNIE

Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Onkologii – Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej
Poradnia Ginekologii
Rejestracja
tel. 91-42-51-595

Poradnia Onkologii – Gabinet Chemioterapii
Poradnia Onkologii – Gabinet Radioterapii
Poradnia Dermatologii
Rejestracja
tel. 91-42-51-505

Poradnia Paliatywna
Poradnia Rehabilitacji
Poradnia Leczenia Bólu
Rejestracja
tel. 91-42-51-564

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Tomografii Komputerowej
Rejestracja
tel.91-42-51-446

Pracownia Mammotomii
Pracownia USG
Pracownia RTG
Pracownia Mammografii
Rejestracja
tel. 91-42-51-495

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Ordynator
tel. 91-42-51-551 e-mail: rucinski[at]onkologia.szczecin.pl
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-572
Sekretariat
tel. 91-42-51-550
Izba przyjęć
tel. 91-42-51-557

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII
Ordynator
tel. 91-42-51-591
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-558

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ

Ordynator
tel. 91-42-51-501 e-mail: mfoszczynska[at]onkologia.szczecin.pl
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-504
Sekretariat
tel. 91-42-51-500
Izba przyjęć
tel. 91-42-51-507

ODDZIAŁ KLINICZNY RADIOTERAPII

Kierownik
tel. 91-42-51-451 e-mail: mfalco[at]onkologia.szczecin.pl
Pielęgniarka oddziałowa
tel. 91-42-51-460
Sekretariat
tel. 91-42-51-450
Izba przyjęć
tel. 91-42-51-457

KOMISJA ONKOLOGICZNA

Komisja onkologiczna
tel. kom. 509-422-205
Koordynator Leczenia Onkologicznego 
tel. 516-655-440