Impreza plenerowa „Chodzę, biegam, więc jestem” – 21.09.2014

Dn. 21.09.2014r. w godz. 11.00 – 16.00 odbyła się akcja plenerowa pn. Chodzę, biegam, więc jestem na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Partnerem imprezy było Stowarzyszenie Aktywności i Promocji Zdrowia Bene Sport Active, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

Mieszkańcy Szczecina i regionu mieli okazję dowiedzieć się jak dbać o zdrowie własne i swoich najbliższych oraz jak utrzymać dobrą kondycję. Podczas imprezy wystawione były stoiska informacyjno-edukacyjne: Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Zachodniopomorskiego CKZiU, PSSE.
Przy stoiskach ZCO można było:

  • zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi , obliczyć wskaźnik masy ciała (BMI),
  • nauczyć się samobadania piersi,
  • otrzymać materiały z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • uzyskać porady z zakresu rzucania palenia tytoniu, bezpiecznego opalania, zdrowej diety,
  • wziąć udział w konkursach zdrowotnych na hasło promujące aktywny styl życia i konkurs z zakresu profilaktyki raka piersi i zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W trakcie imprezy , w godz. 11.00 – 16.00, prowadzone były zajęcia ukierunkowane na zdrowy styl życia z wykorzystaniem sprzętu sportowego: trampoliny, piłki do skakania, strzelanie z łuku, badminton, speed badminton, siatkówka, Nordic Walking, Gymstic, pokazy brazylijskiego Jiu-jitsu. Strefą aktywności ruchowej opiekowali się doświadczeni animatorzy czasu wolnego, którzy zachęcali do wspólnych zabaw całe rodziny.

W godz. 13.00-13.30 odbył się marszobieg Chodzę, biegam, więc jestem. Celem było zachęcenie mieszkańców województwa do zdrowego i aktywnego stylu życia, zwrócenie uwagi na różnorodne formy aktywności fizycznej, promocja jednego z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Bądź codziennie aktywny ruchowo. Trasa wynosiła 2 km. bez współzawodnictwa. W biegu nie było przegranych i wygranych, nagrodą było zdrowie i dobra zabawa. W marszobiegu uczestniczyły aktualne mistrzynie Polski siatkówki z klubu   CHEMIK POLICE. Wśród uczestników marszobiegu rozlosowano nagrody. W marszobiegu wzięło udział 196 osób.
Podczas imprezy, na oczach uczestników, kucharze ZCO przygotowywali wielką sałatkę owocową promującą jedną z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Jedz 5xdziennie warzywa i owoce. Do skosztowania sałatki ustawiła się długa kolejka szczecinian w różnym wieku, z poczęstunku skorzystało ok. 500 osób. Poprzez promocję jednej z zasad Kodeksu wielu mieszkańcom uświadomiono konieczność częstszego spożywania owoców i warzyw.
Impreza Chodzę, biegam, więc jestem cieszyła się dużym zainteresowaniem. W akcji uczestniczyło ok. 1000 osób.

Bookmark the permalink.