Dni Stepnicy – 13.07.2013

Dnia 13 lipca 2013 roku w Stepnicy odbyła się impreza plenerowa w ramach obchodów Dni Stepnicy organizowanych przez Gminę Stepnica, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej w Stepnicy. Na zaproszenie organizatora w godz. 10.00-17.00  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wystawili stoiska promocyjno-edukacyjne, przy których było można:

  • zasięgnąć informacji o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez ZCO,
  • zapoznać się z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem promującego ideę niepalenia tytoniu, zdrowej diety, aktywności fizycznej, zdrowego opalania,
  • otrzymać egzemplarz Kodeksu dedykowanego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • otrzymać materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi,
  • nauczyć się samobadania piersi,
  • zasięgnąć informacji na temat bezpłatnych badań mammograficznych oraz placówek, w których można wykonać badanie w ramach programu w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto, w tym dniu w godz. 09.00 – 18.00 na terenie kompleksu turystycznego usytuowany był mammobus ZCO. Badaniom mammograficznym w ramach programu profilaktyki raka piersi poddało się 13 Pań, natomiast z badań w ramach programu „Przeżyjmy jak najdłużej” skorzystało 20 kobiet. W akcji plenerowej uczestniczyło ok. 600 osób.

Bookmark the permalink.