Szkolenie z Ochrony Radiologicznej Pacjenta.

W dniach 08 – 09 czerwca br. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta ” dla specjalności:

LR     – lekarze radiolodzy;

LRZ  – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;

LIX  – lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;

LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;

FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;

Egzamin przewidywany jest w dn. 29.06.2013

Cena szkolenia wraz z kosztami egzaminu 500 zł

(w cenę wliczona jest opłata za egzamin 140 zł * ,materiały szkoleniowe oraz obiad)

*zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Zobacz)

Zgłoszenia prosimy wysyłać faksem pod numer 91 4251574

bądź na adres e-mail: mlukowiak[at]onkologia.szczecin.pl

<formularz zgłoszeniowy na szkolenie z Ochrony Radiologicznej Pacjenta>

Uczestników szkolenia prosimy o dostarczenie

  1.      ksero dowodu osobistego
  2.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (pobierz)
  3.      wniosek o dopuszczenie do egzaminu (pobierz)

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci oryginalnej lub w kopiach:

·        potwierdzonych notarialnie,

·        poświadczonych przez adwokata lub radcę prawnego,

·        poświadczonych przez pracownika organu administracji publicznej lub podmiot, który wydał dany dokument,

·        poświadczonych przez członka Komisji Egzaminacyjnej, której kandydat przedkłada wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z ww. dokumentami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 660 523 867 – Magdalena Łukowiak.

Nr konta bankowego do dokonania opłat za kurs i egzamin:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Ul. Strzałowska 22

71 – 730 Szczecin

Bank Polska Kasa Opieki SA II O / Szczecin 31 1240 3927 1111 0000 4099 9676

Z dopiskiem: kurs ochrony radiologicznej i podaniem specjalności szkolenia

Rezygnacja z uczestniczenia w kursie bez ponoszenia kosztów możliwa na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Faktura za szkolenie z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę za szkolenie z Ochrony Radiologicznej Pacjenta, prosimy o wypełnienie i przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

Oświadczenie nr 1 (pobierz) powinno być podpisane przez uczestników którzy będą kierowani z jednostek sektora finansów publicznych wówczas zaznaczając którąś z opcji będą korzystać ze zwolnienia od podatku.

Oświadczenie nr 2 (pobierz) jest dla osób fizycznych prowadzących działalność, wówczas będą mieli fakturę z podatkiem.

Materiały szkoleniowe

Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne.

Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie

Ochrona radiologiczna personelu

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży

Zasady optymalizacji.

Ogólne założenia ochrony radiologicznej.

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.

Promieniowanie w diagnostyce i terapii.

Detekcja promieniowania jonizującego.

Podstawy radiobiologii.

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.

Lekcje płynące z wypadków.

System zarządzania jakością.

Ustawodastwo krajowe i europejskie.Zalecenia międzynarodowe.

 

Bookmark the permalink.