Szkolenia dla lekarzy radiologów i techników elektroradiologii

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący serdecznie zaprasza na  organizowane przez WOK szkolenia dla lekarzy radiologów i techników  elektroradiologii, biorących  udział w skryningu mammograficznym w niżej podanych terminach:                            

  • Szkolenie indywidualne  z mammografii cyfrowej dla lekarzy radiologów  w okresie od  13 września do 19 listopada 2010r., 2 tygodniowe (50 godz.) szkolenie praktyczne z mammografii cyfrowej, zgodnie z programem zatwierdzonym przez COK. Zajęcia będą się odbywały w Zachodniopomorskim Centrum  Onkologii w Szczecinie  przy ul. Strzałowskiej 22, w grupach 2-osobowych, w godz. 8.00 -13.00., w terminach: 13.09-24.09.2010r., 27.09.-08.10.2010r., 11.10.-22.10.2010r., 25.10-05.11.2010r., 08.11-19.11.2010r.Terminy zajęć  praktycznych należy ustalać w  porozumieniu z WOK, kartę zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 10.09.2010r. Koszty szkolenia: pokrywa WOK – koszty obejmują: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie nie więcej niż 150 zł /dobę dla osób zamiejscowych. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik szkolenia.
  • Szkolenie praktyczne z pozycjonowania dla techników elektroradiologii  w okresie od 20 września do 15 października 2010r. WOK wznawia  tygodniowe szkolenie praktyczne  z zakresu pozycjonowania dla techników elektroradiologii biorących udział w szkoleniu w/w zakresie w 2009r., dla pozostałych osób 2-tygodniowe ( 50 godz.) Miejsce szkolenia- SPSK nr 2 PAM w Szczecinie ul. Powstańców Wlk.72, Zachodniopomorskie Centrum  Onkologii w Szczecinie  ul. Strzałowska 22, Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Orla 2.  Zajęcia praktyczne będą się odbywały w grupach 2 -osobowych, w godz. 8.00-13.00,  w terminach: 20.09.-01.10.2010r. i 04.10.-15.10.2010r.Terminy i miejsce  zajęć  praktycznych należy ustalać w  porozumieniu z WOK. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają  osoby nie uczestniczące jeszcze w szkoleniu.
    Koszty szkolenia: pokrywa WOK – koszty obejmują: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie  dla osób zamiejscowych.  Koszty dojazdu pokrywa uczestnik szkolenia.  Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 24.09.2010r.
  • Szkolenie praktyczne i teoretyczne dla techników elektroradiologii z prowadzenia kontroli jakości,  zgodnie z programem zatwierdzonym przez COK pod patronatem PLTR jest planowane w  październiku  2010r. O dokładnym terminie i miejscu szkolenia poinformujemy   w późniejszym terminie.

Karta zgloszenia (.doc)

Bookmark the permalink.