Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja 2014

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Tegoroczne hasło obchodów  to „Podnoszenie podatków od tytoniu”. Globalna epidemia palenia tytoniu zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 000 to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia.   W Światowym Dniu Bez Tytoniu 2014 WHO i partnerzy wzywają kraje do podniesienia podatków na tytoń. Badania pokazują, że podnoszenie podatku na wyroby tytoniowe jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodych ludzi.

Szczegółowe cele kampanii 2014:

  • zwiększenie przez rządy podatku na tytoń do poziomu, który zmniejsza konsumpcję tytoniu;
  • zaangażowanie organizacji społecznych w zachęcanie rządów do zwiększenia podatku od tytoniu do poziomu, które zmniejsza jego spożycie.

Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przy pomocy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zorganizowała konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Szczecin. Tematyka prac dotyczyła skutków ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych palenia tytoniu, w tym także problemu biernego palenia tytoniu. Głównym celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia tytoniu oraz zagrożeń wynikających z konsekwencji społecznych, środowiskowych i ekonomicznych używania tytoniu. Konkurs trwał od 12.05.2014r. do 30.05.2014r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu  03.06.2014 r., natomiast wręczenie nagród  05.06.2014r.  o godz. 10 w siedzibie PSSE w Szczecinie przy ul. W. Pola 6

Bookmark the permalink.