Zakład Patomorfologii

Pracownia Histopatologii

W pracowni wykonywane są następujące badania :

  • histopatologiczne (różnych narządów i tkanek ponadto szpiku kostnego i węzłów chłonnych),
  • cytopatologiczne ( cytologia złuszczeniowa: ginekologiczna i płynów z jam ciała,
    biopsja aspiracyjna cienkoigłowa),
  • śródoperacyjne.
  • badania immunohistochemiczne,
  • badania molekularne (SISH, CISH),
  • badania konsultacyjne.

Wszystkie badania wykonywane są przez wykwalifikowany techniczny personel medyczny na wysokiej klasy aparaturze. Kierownikiem Pracowni jest dr hab. med. Andrzej Kram.

Tel. 91 42 51 565

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz . 700-1435

 

Zakład Patomorfologii ZCO jako pierwszy i jedyny jak dotąd w województwie zachodniopomorskim przeszedł pomyślnie weryfikację procesu diagnostyki patomorfologicznej na zgodność z nowymi standardami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia.

Patomorfologia to dział medycyny, który zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Zakłady patomorfologii prowadzą kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, która jest niezbędna, by  postawić rozpoznanie (m.in. badania histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne, śródoperacyjne i cytologiczne).

– Właściwe rozpoznanie patomorfologiczne to najważniejsza informacja dla pacjenta z chorobą nowotworową –  podkreśla doc. Andrzej Kram, kierownik Zakładu Patomorfologii w ZCO – Na jego podstawie zapada decyzja dotycząca dalszego leczenia i to na nim opierają się dalsze losy chorego. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie elementy tego skomplikowanego procesu diagnostycznego były wykonywane przy zachowaniu najwyższej jakości, zapewniały choremu pewność postawionej diagnozy oraz ukierunkowanie na wybór najskuteczniejszej  terapii.

Zakład Patomorfologii ZCO w grudniu 2022 r. przeszedł wizytację, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości. W procesie akredytacji sprawdzano cały przebieg badania patomorfologicznego: od czynności zapoczątkowanych pobraniem materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania. Sprawdzano m.in. proces zlecania i dostarczania materiału do badania, jakość diagnostyczną materiału biologicznego, badano wg ściśle ustalonych zasad, bezpieczeństwo i higienę pracy zespołu, zabezpieczenie przed zakażeniami, ale przede wszystkim – jakość rozpoznania patomorfologicznego. Sprawdzono również, czy Zakład posiada system wewnętrznej kontroli jakości oraz czas powstawania rozpoznania patomorfologicznego. Zakład Patomorfologii przeszedł pomyślnie wizytację i otrzymał pozytywną opinię Rady Akredytacyjnej, w efekcie której jednostce przyznano certyfikat wydany przez Ministra Zdrowia.

Jeszcze przed proces akredytacji Zakład Patomorfologii uzyskał 30 listopada 2022 po raz kolejny licencję nr 65/2022 Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.

 

Licencja-PTP-Zachodn.-Centrum-Onkologii-2022-1