Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO BADAŃ LABORATORYJNYCH.

WYTYCZNE DLA PACJENTÓW

1. ZALECENIA OGÓLNE

 • Na pobranie krwi najlepiej zgłosić się w godzinach porannych, na czczo.
 • Przed pobraniem krwi odpocząć w pozycji siedzącej około 10 – 15 minut.
 • Jeżeli to możliwe na badanie krwi zgłosić się w okresie nie przyjmowania leków lub bezpośrednio przed ich zażyciem, po konsultacji z lekarzem.

2. ZASADY DOTYCZĄCE PACJENTÓW ODDAJĄCYCH MOCZ NA BADANIA OGÓLNE

 • Kobiety nie powinny oddawać moczu na badania ogólne w czasie miesiączki.
 • Przed pobraniem moczu do badań  należy wstrzymać się od stosunków  płciowych.
 • Pobrać pierwszą poranną próbkę moczu w ilości około 50 – 100 ml do jednorazowego, czystego, suchego pojemnika, opisanego nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia oraz datą i godziną pobrania.
 • Przed oddaniem moczu do badania należy umyć narządy moczowo-płciowe letnią wodą z mydłem.
 • Pobrać mocz ze środkowego strumienia.
 • Próbkę moczu dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie.

UWAGA:


W kierunku bakteriologicznego badania moczu obowiązują powyższe zasady  z tą różnicą, że pojemnik do badania musi być jałowy (dostępny w aptece).

W swoim dobrze pojętym interesie, pacjent powinien poinformować laboratorium o wszelkich odstępstwach od wyżej wymienionych zaleceń.

1. ŚWIADCZENIA

Laboratorium Analityczne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, wykonuje badania z zakresu:

 • biochemii klinicznej
 • hematologii
 • hemostazy
 • immunochemii
 • serologii transfuzyjnej
 • analityki ogólnej

     

2. POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Bdania wykonuje doświadczony zespół diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej.
 • Wykorzystujemy nowoczesną aparaturę i odczynniki dobrych i sprawdzonych firm, spełniających kryteria ISO i CE.
 • Jakość wykonywanych badań oparta jest o wdrożony System Zarządzania Jakością.
 • Wykonywane badania poddawane są ocenie wiarygodności poprzez udział w ogólnopolskich i międzynarodowych sprawdzianach jakości, potwierdzonych certyfikatami uczestnictwa.

3. POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

 • Materiał do badań pobierany jest systemem zamkniętym.
 • Pobieranie materiału odbywa się w dni robocze w godzinach 730 – 1700.

4. WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ

 • Wyniki badań do oddziałów i poradni szpitala przesyłane są za pośrednictwem laboratoryjnego systemu informatycznego.
 • Autoryzowane wydruki wyników odbiera upoważniony personel szpitala.