Poradnie

Przyszpitalna Przychodnia Onkologiczna od września 2012 roku ma swoją siedzibę w nowym budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi ZCO (budynek 8).

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w poradniach:

 • Poradnia Onkologii,
  • Gabinet Radioterapii,
  • Gabinet Chemioterapii,
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Ginekologii i Położnictwa,
 • Poradnia Dermatologii.

Profil naszej działalności dotyczy głównie problemów onkologicznych. Udzielamy porad z zakresu diagnostyki i leczenia różnych chorób nowotworowych, badań profilaktycznych w kierunku nowotworów piersi, prowadzimy kontrolę po zakończonym leczeniu onkologicznym.

INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH

Wszelkie informacje dotyczące skierowań do lekarzy specjalistów mogą Państwo znaleźć na stronach NFZ http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

REJESTRACJA DO PORADNI

Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub przez stronę internetową  http://onkologia.szczecin.pl/rejestracja-internetowa/.
Nie jest wymagane skierowanie do:
 • Poradni Ginekologii,
 • Poradni Onkologii – Gabinet Radioterapii,
 • Poradni Onkologii – Gabinet Chemioterapii.

Informacje i rejestracja do Poradni Dermatologii, Poradni Onkologii – Gabinet Chemioterapii i Gabinet Radioterapii w poniedziałek 7.30 – 16.00, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30 w środy od 7.30 – 16.00 w pomieszczeniu I1 (wejście 8A i 8B)

Informacje i rejestracja do Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Ginekologii i Położnictwa w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 14.30 w środy od 7.30 – 17.00 w pomieszczeniu P18 (wejście 8C)

GODZINY PRACY REJESTRACJI
Rejestracja do Poradni Ginekologii, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologii czynna jest w godzinach od 7:30 do 14:30 (Budynek CDiTNP). Rejestracja do Poradni Dermatologii, Poradni Onkologii – Gabinet Radioterapii oraz Poradni Onkologii – Gabinet Chemioterapii czynna jest w godzinach od 7:30 do 15:30 (Budynek CDiTNP) Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
REJESTRACJA OSOBISTA
Rejestracja osobista na dowolny dostępny termin możliwa jest w godzinach pracy rejestracji. Pacjent zgłaszający się do rejestracji po raz pierwszy powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
REJESTRACJA TELEFONICZNA
Rejestracja telefoniczna pod nr 91 42 51 595 do:
 • Poradni Ginekologii,
 • Poradni Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradni Onkologii 
Rejestracja telefoniczna pod nr 91 42 51 505 do 
 • Poradni Dermatologii,
 • Poradni Onkologii – Gabinet Radioterapii,
 • Poradni Onkologii – Gabinet Chemioterapii
Podczas rejestracji pacjent zostanie poproszony o podanie następujących danych:
 • Imię i nazwisko
 • Miejsce i data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer PESEL
 • Numer telefonu
Podanie prawidłowych danych jest wymagane do zakończenia procesu rejestracji.
TERMIN WIZYTY
Wizyta w poradni odbywa się po uprzedniej rejestracji do poradni. Ze względu na dużą liczbę pacjentów nie można zagwarantować, że wizyta odbędzie się w dniu zgłoszenia pacjenta do rejestracji. Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń. Jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia świadczeniodawca ma obowiązek wskazać najbliższy termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej powinien niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.
DOKUMENT UBEZPIECZENIA
Prawo do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie zweryfikowane w systemie eWUŚ. W przypadku negatywnej weryfikacji ubezpieczenia, będziecie mogli Państwo przedstawić ważny dowód ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do uzyskania świadczeń lub złożyć stosowne oświadczenie. Więcej informacji dotyczących dokumentów ubezpieczenia można uzyskać na stronie internetowej: http://www.nfz-szczecin.pl/dowody_ubezpieczenia.htm.